Ontwaak Lichaam - Hart - Levendigheid

Waar ter wereld je ook bent, wat je achtergrond ook is, deze besloten en toegewijde groep biedt een verkenning om verbinding te maken met je passie om  te bewegen vanuit het comfort van je huis. We maken het lichaam wakker en versterken ons vermogen om:

  • met vriendelijkheid naar ons lichaam te luisteren
  • onszelf de ruimte te geven om aanwezig  te zijn bij wat er leeft …gevoelens, emoties en gedachten.

De dans nodigt uit tot het ontwaken van levendigheid en bewustzijn in het lichaam. Aandachtig bewustzijn van ons lichaam is een portaal om je hartwijsheid en liefde wakker te maken.

Elke week werken we met een andere intentie voor onze beweging, volgen en zien wat zich aan ons openbaart.

Je bent van harte welkom! Ik kijk er naar uit om samen te dansen.

N.B. Instructies voor de Zoom-verbinding ontvang je bij de bevestiging.

 

 

     Voor wie | For who
Vaste groep, met een maximum van 18 deelnemers.
Closed group, with a maximum of 18 participants.

Wanneer | When
2021: 14 - 28 sept, 12 - 26 okt, 9 - 23 nov, 7 dec

        Tijd | Time
Start om 10.00 uur tot ca 11.30 (vanaf 9.45 kun je inloggen)
Start at 10.00 until approx. 11.30 (you can log in from 9.45) Amsterdam Time

         Waar | Where
Online via Zoom. Je ontvangt zoom-inlogcodes voor alle data, waarmee je 15 minuten vóór de les kunt inloggen. Als er iets niet lukt met Zoom proberen we je te helpen op afstand.

Online via Zoom. You will receive Zoom login codes for all dates, with which you can login 15 minutes before the class. If something doesn't work with Zoom, we will try to help you remotely.

Inschrijving/Registration
Dit is een Vaste Groep van 8 tot 18 dansers.
This is a Closed Group of 8 to 18 dancers.

Kosten (Bij de aanmelding kun je zelf de prijs kiezen)
€ 95,- | € 110,- | € 125,-   7 Online lessen/Classes
Cost (you can choose the price when subscribing)

 

                   Heb je vragen? | Any questions?
Neem contact met ons op.  | Please contact us.

Awaken  Body  - Heart  - Aliveness

Wherever you are in the world, whatever your background, this closed and committed group offers an exploration to connect to your passion to move from the comfort of your home. We wake up the body and strengthen our ability to:

  • to listen to our bodies with kindness
  • give ourself space to be receive and be with  everything that is present .. feelings, emotions and thoughts.

The dance invites the awakening of aliveness and awareness in the body. Mindful awareness of our bodies is a portal to awake your hearts wisdom and love.

Each week we work with a different intention for our movement, following and seeing what reveals itself to us.

You are welcome! I look forward to being together

N.B. You will receive instructions for the Zoom-connection with your confirmation.