De opbouw van de 5Ritmes

WAVES® -Fysieke Vrijheid

In Waves ligt de focus op het fysiek ervaren van de beweging die eigen is aan elk van de 5Ritmes: vloeiend, staccato, chaos, lyrisch en stilte.
We onderzoeken ook de lichte en schaduwzijden van elk ritme.

De focus: het lichaam als een vloeiende entiteit.
Het resultaat: we ontdekken onze voeten en we stoppen met onze adem in te houden.


HEARTBEAT® - Emotionele Vrijheid

In Heartbeat verkennen we hoe elk ritme een opening kan zijn naar een specifiek emotioneel veld.

De focus: het spontane hart.
Het resultaat: We kunnen voelen wanneer ons hart open is, wanneer ze gesloten is, en wat dit alles heeft te maken met liefde.

 

MIRRORS - Vrijheid van de geest

The Mirrors Map gebruiken we om onze 'Ego Karakters' te gaan herkennen; hoe we allemaal een rol hebben in onze eindeloos herhalende patronen; hoe we kunnen leren om ze te herkennen, een naam te geven; te belichamen; hen te overdrijven en dis-identificatie te beoefenen. Zodat we van daaruit zelfs onder druk, dichter komen bij authenticiteit, ziel, elkaar, het leven en vrijheid.

De focus: verantwoordelijkheid nemen voor onze acties en reacties.
Het resultaat: te weten wie we zijn en wie we niet zijn is een belangrijke bijdrage aan 'alles'.

 

CYCLES - Psychologische Vrijheid

Op cycles niveau werken we met de 5Ritmes om de verschillende ontwikkelingsfasen te onderzoeken. We zien dat elk ritme een 'gateway' geeft aan een specifieke fase van het leven.

De focus: het loslaten van het verleden en initiatie in mannelijkheid en vrouwelijkheid.
Het resultaat: We krijgen inzicht in ons eigen verhaal zonder er door te worden geregeerd.

 

THE SILVER DESSERT - Het universele

In Silver Dessert keren we terug naar de adem, verbinden ons opnieuw met de bron door beweging en meditatie, terwijl we in rust en stilte genieten.
De focus: Het zicht krijgen op het universele in ieder van ons.