5Rhythms and the Language of the Nervous System.

Do you need to deepen your dance????

This is an active dance workshop. The emphasis is on movement and experience.  Free movement and experiential exercises are alternated with theoretical knowledge, where you can experience the workings of the autonomic nervous system at first hand. You will get a lot of new insights, exercises and tools that you can integrate into your life.

Movement has always been a familiar language for me, a way to make contact with myself and the world around me. Movement has also raised new questions and made me want to understand myself and the dynamic, complex and rich relationship between body and mind.

This passion is the motivation behind my quest as a human being, dancer, teacher and therapist. To deepen my experiences in dance and to expand my knowledge of body consciousness, I followed all kinds of related courses.  Since I came into contact with the Polyvagal theory, many pieces of the puzzle fell into place.

The poly >> what?

Read more

Voor wie  | For who
Je kunt alleen inschrijven voor de twee dagen van een serie.
Ervaring in de 5Ritmes of andere conscious dance-vormen is nodig.
You can only register for the two days of a series.
Experience in 5Rhythms or other conscious dance forms is necessary.

Wanneer  | When
Workshop bij het OWC-Antwerpen: 25/26 juni

Tijd | Time
11.00 tot 17.00 uur

Waar:
Workshop in Antwerpen: van Schoonbekestraat 148, 2018 Antwerpen (België)

Reserveren:

Voor de workshop in Antwerpen kun je inschrijven bij het Oost-West Centrum in Antwerpen, gebruik de onderstaande link naar hun website.
For the workshop in Antwerp you can register at the East-West Centre in Antwerp, use the link below to their website.

<em>More info via OWC</em>

Kosten voor de serie van 2 dagen:

In Antwerpen  € 170,--

5Ritmes en de Taal van het Zenuwstelsel.

Heb je behoefte aan verdieping in je dans????

Dit is een actieve Dans-workshop. De nadruk ligt op bewegen en ervaren.  Vrije beweging en ervaringsgerichte oefeningen worden afgewisseld met theoretische kennis, waarbij je de werking van het autonome zenuwstelsel aan den lijve kunt ervaren. Je krijgt een hoop nieuwe inzichten, oefeningen en tools die je kunt integreren in je leven.

Beweging is voor mij altijd een vertrouwde taal geweest, een manier om contact te maken met mezelf en de wereld om me heen. Daarnaast heeft beweging ook nieuwe vragen opgeroepen en heeft me aangezet tot het willen begrijpen van mezelf en de dynamische, complexe en rijke relatie tussen lichaam en geest.

Deze passie is de motivatie achter mijn zoektocht als mens, danser, lerares en therapeut. Om mijn ervaringen in de dans te verdiepen en mijn kennis van lichaamsbewustzijn verder uit te breiden, volgde ik allerlei aanverwante opleidingen.  Sinds ik in contact kwam met de Polyvagaal theorie vallen er heel veel puzzelstukjes op hun plek.

De poly >>> wat???

Lees verder