Privacy beleid van Volta Venema vof, handelend onder de naam Dansjeleven.
De Algemene & Annuleringsvoorwaarden kun je hier inzien!

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Volta Venema vof/Dansjeleven verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt op basis van een inschrijving voor een cursus, workshop of een andere activiteit met ons.

De persoonsgegevens die wij verwerken op basis van je inschrijving zijn:
voornaam, achternaam, e-mailadres,  telefoonnummer, nationaliteit, taal en adres gegevens.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van je bezoek aan onze website (cookies):
Locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website,  IP-adres, internetbrowser, besturingssysteem en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Volta Venema vof/Dansjeleven verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens in welke hoedanigheid dan ook.

Doel van de verwerking van je persoons- en/of bedrijfsgegevens:
*Je persoons- en/of bedrijfsgegevens worden verwerkt om een deelname aan een workshop te kunnen administreren en je een factuur te kunnen sturen. Deelnemers aan een workshop ontvangen een deelnemerslijst, die door de deelnemers alleen gebruikt mag worden in verband met de betreffende workshop. Deze Deelnemerslijst bevat de volgende gegevens: voor en achternaam, woonplaats en emailadres.

*Heb je je aangemeld voor mijn nieuwsbrief? Dan is het doel om je deze te kunnen mailen. We zullen alleen persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerken, die ik hiervoor minimaal nodig heb.
*Je adres gegevens kunnen ook gebruikt worden om je via een postbestelling attent te maken op komende workshops en/of activiteiten van Volta Venema vof/Dansjeleven.

Gevolgen van niet verstrekken
De gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens (door de betrokkene) zijn dat we je geen informatie kunnen sturen over de door jouw gewenste deelname aan een cursus, workshop of een andere activiteit met ons.  Daardoor kunnen we je aanmelding wellicht niet honoreren.

Wie gaan je gegevens verwerken?
Je gegevens worden ontvangen en verwerkt door Dansjeleven.

Ontvang je onze nieuwsbrief? Dan worden je gegevens ook verwerkt bij onze hostingspartners om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. De gegevens die online worden bewaard of verkregen worden beveiligd met een SSL-certificaat. Waar nodig zullen wij verwerkingsovereenkomsten afsluiten met partijen aan wie je persoonsgegevens worden verstrekt.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
Volta Venema vof/Dansjeleven zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Volta Venema vof/Dansjeleven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor: uitvoering van onze dienst, onze overeenkomst met docenten, onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen mits de wetgeving dit toelaat. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jaap@dansjeleven.nl

Volta Venema vof/Dansjeleven zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Volta Venema vof/Dansjeleven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klacht indienen
Als je van mening bent dat we in strijd met de AVG hebben gehandeld, en/of volgens jou niet adequaat hebben gehandeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is via deze website bereikbaar.

Vragen?
https://dansjeleven.nl
is de website van Dansjeleven. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63165198.
E-mailadres