Hoe kun je meedoen met ONLINE 5Ritmes lessen

Stap 1: Voor de zondag kun je je via deze link aanmelden
Voor info over de vaste groep via deze link.

Stap 2. Bevestiging, betaling en Zoom link
Na de aanmelding en betaling ontvang je direct een bevestiging van je deelname.  Na ontvangst daarvan ontvang je een mail met de juiste Zoom-inlogcodes voor alle 3 lessen, waarmee je 15 minuten van te voren kunt inloggen. Als er iets niet lukt met Zoom proberen we je te helpen op afstand.

SUGGESTIES VOORDAT DE LES GAAT BEGINNEN

Stap 3. Zoominstellingen
Je kunt hier de gratis Zoom app downloaden. We raden je aan om dat van tevoren te doen. Voor vragen kun je ons mailen. Maak bij voorkeur gebruik van een extra geluidsbox o.i.d. dat aangesloten is op je computer, tablet of telefoon. (Zoom op een computer werkt vaak het beste.)

Stap 4. Bereid je voor om te dansen

  • Zorg dat je ruimte hebt om te dansen.
  • Doe gemakkelijke danskleren aan!
  • Probeer om niet gestoord te worden tijdens de les.
  • Nodig je vrienden, familie en kinderen uit om (online) mee te dansen.

How can you participate in ONLINE  5Rhythms evenings: Sunday and Thursday

Step 1: For the Sunday you can sign up via this link
For the closed group click on this link

Step 2. Confirmation, payment and Zoom link
After registration and paying you will immediately receive confirmation of your participation with a  Zoomcode.

SUGGESTIONS BEFORE THE LESSON BEGINS

Step 3. Zoom settings
You can download the free Zoom app here. We recommend that you do this in advance. For questions you can email us. Preferably use an extra sound box or similar. that is connected to your computer, tablet or phone. (Zoom on a computer often works best.)

Step 4. Prepare to dance

Make sure you have room to dance.
Put on easy dancing clothes!
Try not to be disturbed during class.
Invite your friends, family and children to dance (online).