Hoe kun je meedoen met ONLINE 5Ritmes op zondag 

Ik vraag je om 3 (aansluitende) zondagavonden mee te dansen. Gedurende die tijd is de groep gesloten.
In mijn ervaring geeft een vaste groep ook ONLINE meer kansen op ontmoetingen en ondersteuning.

 • We beginnen met een warm up, waarin we de tijd nemen om aan te komen en in beweging te komen. Aansluitend hebben we soms een check-in met elkaar.
 • Dan volgt de Body Parts meditatie en daarna dansen we een Wave met de 5Ritmes. Mijn begeleiding is minimaal, ik geef suggesties en nodig je uit.
 • De uitnodiging is vooral om op je eigen manier te dansen. Snel of langzaam, groot of klein, wild of kalm, om je eigen energie en dans te volgen en vorm te geven.
 • Je kunt steeds kiezen hoe je wilt dansen op deze virtuele dansvloer, dicht bij de camera, of buiten de camera, of je wisselt het af. Voel je vrij om te kiezen wat voor jou goed voelt.
 • Mogelijk dansen we af en toe 1 op 1.
 • Ter afsluiting komen we even bij elkaar. Je kunt er voor kiezen om na deze afsluiting de dansvloer te verlaten.
 • Als je wilt is er nog gelegenheid om na de afsluiting wat uit te wisselen met elkaar.

Na 3 avonden kan je besluiten of je nog voor 3 keer wilt meedoen en nieuwe dansers kunnen dan weer inschrijven.

 

Voor wie   |   For who
Voor iedereen, die wil blijven dansen en om elkaar (ONLINE) te blijven ontmoeten
For everyone who wants to keep dancing and to keep meeting each other (ONLINE)

Wanneer   |   When
Sundays:  9 - 16 - 30 mei 2021

Tijd  |  Time (GMT+1 - Amsterdam)
Start om 19.30 uur tot ca 21.15 uur (vanaf 19.15 kun je inloggen)
Start at 7.30 pm until approximately 9.15 pm (you can log in from 7.15 pm)

Waar | Where
Online via Zoom. Voor nieuwelingen is er algemene info voor het gebruik van ZOOM. Klik hier.
En op YouTube zijn vele instructies beschikbaar.

Aanmelden  |  Subscription
Ik wil graag meedoen met een serie van 3
klik hier  voor Serie 3 (start op 9 mei)  
I would like to join a series of 3
click here for Series 3 (starting on May 9th)

Kosten voor 3 keer  |   Cost for 3 times
Bij de aanmelding kun je zelf een prijs kiezen € 24,- | € 34,- | € 44,- | € 54,- per 3 avonden
When registering you can choose a price yourself € 24,- | € 34, - | € 44,- | € 54,-  per 3 evenings.

Vragen  |  Questions
Heb je vragen? Neem contact met ons op.
Do you have questions? Please contact us.

I ask you to dance 3 (consecutive) Sunday evenings with me. During that time the group is closed.
In my experience a fixed group also gives more chances to meet and support you ONLINE.

 • We start with a warm up, in which we take our time to arrive and get moving. Following this, we sometimes have a check-in with each other.
 • Then follows the Body Parts meditation and then we dance a Wave with the 5Rhythms. My guidance is minimal, I give suggestions and invite you.
 • The invitation is mainly to dance in your own way. Fast or slow, big or small, wild or calm, to follow and shape your own energy and dance.
 • You can always choose how you want to dance on this virtual dance floor, close to the camera, or off camera, or alternate. Feel free to choose what feels right for you.
 • Possibly we will dance 1 on 1 from time to time.
 • In conclusion, we will meet for a short time. You can choose to leave the dance floor after this closure.
 • If you want, there is still time to exchange ideas with each other after the closing.

After 3 evenings you can decide if you want to join again and new dancers can then register again.