Bedankt voor je aanmelding en/of reservering.

Je ontvangt binnen 10 minuten (naar het door jou opgegeven email-adres) een korte bevestiging met de gekozen activiteit, en bovendien een uitgebreide bevestiging (om te downloaden) en eventueel een factuur (als bijlage). Controleer ook de 'ongewenste email'-map.

De eventuele betaling is verwerkt door Mollie. Deze naam zal zichtbaar zijn op de rekeningafschrift van je bank.

Mocht je geen bevestigingsmail ontvangen, stuur dan s.v.p. een bericht met vermelding van de workshop, waarvoor je hebt ingeschreven.

N.B. Als je voor Online hebt ingeschreven, dan ontvang je ook een Zoomcode met paswoord. Als er bij Online lessen iets mis gaat kun je onderstaande contact- link gebruiken.

Heb je nog vragen over de bestelling, de betaling of blijkt je emailadres onjuist te zijn? Neem dan contact met ons op.

Thank you for your registration and/or reservation.

Within 10 minutes you will receive (to the e-mail address you provided) a short confirmation with the chosen activity, as well as a detailed confirmation (to download) and possibly an invoice (as attachment). Please also check your 'junk email' folder.

Any payment is processed by Mollie. This name will be visible on your bank statement.

If you do not receive a confirmation email, please send a message stating the workshop you registered for.

N.B. If you registered for Online, you will also receive a Zoomcode with password. If something goes wrong with Online lessons, please use the contact link below.

Do you have questions about your order, your payment or is your e-mail address incorrect? Please contact us.