This body is movement.

This is an invitation into the practice of dance and movement as meditation, to listen to the body and explore its range of sensations. Step -by-step a combination of movement and mindfulness will guide you to relax physically and become more present. Exploring moving our miraculous bodies so the aliveness in you can find it´s natural flow and you can experience the joy of dancing.

Everybody is welcome, no matter your age, shape or background, wherever you are in the world.

I organize this class for the participants of The Divinity of Movement. The participants in this event can participate with their coupon in this Online 5Rhythms class. And all other dancers are also cordially invited to participate.


Information to register and participate in the 5Rhythms class on December 18, 2020

Step 1. Order, payment and Zoom link
Via the website you will find the product (Online Class December 18th - 2020), choose the price you want to pay, and follow the payment instructions. After registration and payment you will immediately receive a confirmation of your participation. Upon receipt of this you will receive within some days an email with the correct Zoom login-code for participation in this lesson on December 18, 2020.

Suggestions before class starts.
Step 2. Zoom settings
You can download the free Zoom app here. We recommend that you do this in advance. For questions you can email us. Preferably use an extra sound box or the like, that is connected to your computer, tablet or phone. (Zoom on a computer often works best.)

Step 3. Prepare to dance

-Make sure you have room to dance.
-Put on easy dancing clothes!
-Try not to be disturbed during class.
-Invite your friends, family and children to dance (online).

 

To order directly: Click here  om direkt te bestellen.

For whom | Voor wie
Anyone can participate.

When  |   Wanneer
December 18th, 2020
Start at 7.30 pm until approximately 9.00 pm (you can log in from 7.15 pm)

Location  |  Locatie
Online via Zoom. You will receive the zoom login code. If something doesn't work with Zoom, we'll try to help you remotely.
Online via Zoom. U ontvangt de zoom-inlogcode. Als iets niet werkt met Zoom, proberen we u op afstand te helpen.

Sign Up  |  Aanmelden
I would like to participate: click here

Cost  |  Kosten
You can determine the price yourself when registering (€ 8.00 | € 10.00 | € 12.00 | € 14.00 | € 18.00)
Je kunt zelf de prijs kiezen die je wilt betalen.
People with a coupon-code can use it in the shopping cart.
Mensen met een kortingscode kunnen deze in de winkelmand gebruiken.

Questions?   |  Nog vragen?
Do you have questions? Please contact us.

Dit lichaam is beweging.

Dit is een uitnodiging tot het beoefenen van dans en beweging als meditatie, om naar het lichaam te luisteren en het scala aan sensaties te verkennen. Stap voor stap zal een combinatie van beweging en opmerkzaamheid je begeleiden om fysiek te ontspannen en meer aanwezig te worden. Onderzoek naar het bewegen van onze wonderbaarlijke lichamen zodat de levendigheid in jou zijn natuurlijke stroom kan vinden en je het plezier van dansen kunt ervaren.

Iedereen is welkom, ongeacht je leeftijd, vorm of achtergrond, waar ter wereld je ook bent.

Ik organiseer deze les voor de deelnemers van The Divinity of Movement. De deelnemers aan dit evenement kunnen met hun coupon deelnemen aan deze Online 5Ritmes-les. En alle andere dansers zijn van harte uitgenodigd om ook deel te nemen.

Sietske

Informatie om te registreren en deel te nemen aan de 5Ritmes-les op 18 december 2020

Stap 1. Bestelling, betaling en zoomlink
Via de website vind je het product (Online Class 18 december 2020), kies de prijs die je wilt betalen en volg de betalingsinstructies. Na inschrijving en betaling ontvang je direct een bevestiging van je deelname. Na ontvangst hiervan ontvang je binnen enkele dagen een e-mail met de juiste Zoom inlogcode voor deelname aan deze les op 18 december 2020.

Suggesties voordat de les begint.
Stap 2. Zoominstellingen
U kunt de gratis Zoom-app hier downloaden. We raden u aan dit van tevoren te doen. Voor vragen kunt u ons mailen. Gebruik bij voorkeur een extra klankkast of iets dergelijks, die is aangesloten op je computer, tablet of telefoon. (Inzoomen op een computer werkt vaak het beste.)

Stap 3. Bereid je voor om te dansen

-Zorg dat je ruimte hebt om te dansen.
- Trek gemakkelijke danskleding aan!
-Probeer niet gestoord te worden tijdens de les.
-Nodig je vrienden, familie en kinderen uit om (online) te dansen.