Via onderstaand formulier kun je aangeven welke persoonlijke gegevens van jou vermeld worden op de Deelnemerslijst.
Deze lijst sturen we toe enkele weken voor de betreffende workshop als informatie, en ook om deelnemers in de gelegenheid te stellen met elkaar te reizen.

Volgens de AVG en ook soms om persoonlijke reden is het nodig om aan te geven welke gegevens van jou op de Deelnemerslijst mogen verschijnen.


Contact Form
* betekent: in ieder geval invullen | means: to fill in at least