Hard times Require Furious dancing – Alice Walker

 Serie van 5  dinsdag avonden Online

Dit is een goed moment om gebruik te maken van de kracht van dans als meditatie. Om tijd te maken waarin je jezelf kunt centreren, je lichaam kunt vitaliseren en je geest tot rust kunt brengen .

We houden het simpel, verzamelen onze aandacht, verkennen door middel van: beweging, inspirerende muziek, meditatie en in goed gezelschap.

Er is iets nodig om elkaar en onszelf te ondersteunen, te voeden en om ons vermogen te verdiepen om in de huidige situatie open te blijven met respect voor iedereen.

Dansen is een goed medicijn zeker in uitdagende tijden..

Laten we in beweging blijven -

Hoewel een online thuis in eerste instantie misschien onbekend of lastig aanvoelt, zul je geleidelijk merken dat het went en dat een veld van anderen die tegelijkertijd aan het dansen zijn je tot steun kan zijn - zelfs online

N.B. Instructies voor de Zoom-verbinding ontvang je bij de bevestiging.

 

 

     Voor wie | For who
Vaste groep, met een minimum van 8 deelnemers.
Closed group, with a minimum of 8 participants.

Wanneer | When
2021:  23 - 30 november, 7 - 14 - 21 dec.

        Tijd | Time
Start om 19.45 uur tot ca 21.15 (vanaf 19.30 kun je inloggen)
Start at 19.45 until approx. 21.15 (you can log in from 19.30) Amsterdam Time

         Waar | Where
Online via Zoom. Je ontvangt zoom-inlogcodes voor alle data, waarmee je 15 minuten vóór de les kunt inloggen. Als er iets niet lukt met Zoom proberen we je te helpen op afstand.

Online via Zoom. You will receive Zoom login codes for all dates, with which you can login 15 minutes before the class. If something doesn't work with Zoom, we will try to help you remotely.

Inschrijven | Subscription

Kosten (Bij de aanmelding kun je zelf de prijs kiezen)
€ 70,- | € 80,- |€ 90,- € 110,-   5 Online lessen/Classes
Cost (you can choose the price when subscribing)

                   Heb je vragen? | Any questions?
Neem contact met ons op.  | Please contact us.

Hard times Require Furious dancing - Alice Walker

 Series of 5 Tuesday evenings Online

This is a good time to harness the power of dance as meditation. To make time to centre yourself, revitalise your body and quiet your mind.

We keep it simple, gather our attention, explore through: movement, inspiring music, meditation and in good company.

It takes something to support each other and ourselves, to nurture and deepen our ability to stay open in the present situation with respect for everyone.

Dancing is good medicine, especially in challenging times.

Let's keep moving -

Although an online home may feel unfamiliar or awkward at first, you will gradually find that you get used to it and that a field of others dancing at the same time can be a support to you - even online.

N.B. You will receive instructions for the Zoom connection upon confirmation.