Bekijk via de bovenstaande links informatie over Encounter of ga direct naar mijn activiteiten.

Open Floor Encounter is een zorgvuldig gestructureerd en mindful uitgevoerd ritueel en een krachtige praktijk gericht op compassie. De deelnemers onderzoeken onderliggende persoonlijke en interpersoonlijke problemen die spontaan ontstaan in de groep. Dit proces bevordert een ondersteunende en uitdagende omgeving. Het creëert een 'veilige noodsituatie' - een situatie intens genoeg om onze aandacht te krijgen en ondersteunend genoeg dat we het risico durven te nemen ons buiten onze gewone patronen te bewegen.

Het is een actieve steeds wisselende vorm van groepsinteractie. Alle deelnemers worden gezien en betrokken als een belangrijke rol bij het ontvouwen van volledigheid van het proces. Ongeacht hoe men zich voelt is er in het Encounter-proces altijd een plek om 'te zijn', op een manier waar je lijf bij betrokken is. Door op ieder moment je eigen situatie te benoemen en eigen te maken, laat de deelnemers zien hoe ???

We organiseren onze ervaringen en belevingen constant. We doen dit bewust en onbewust om te kunnen functioneren. Zo vormen we gewoontes die beïnvloed worden door de hulpbronnen die we wel of niet krijgen, aannames die we maken en verstorende gebeurtenissen. Deelname aan Open Floor Encounter geeft de mogelijkheid om je karakterstructuur, de rollen die je speelt, je interactie met anderen en je verdedigingspatronen met aandacht en support te onderzoeken.

Encounter betekent ‘ontmoeten’. Open Floor Encounter is een groepsproces waarin je jezelf en anderen kunt ontmoeten. Beweging en therapeutische processen komen in dit werk samen.

Hoe werkt het?
Het proces wordt begeleid door een facilitator. Dat ben ik. Vanuit de groep die samen zit in de positie van the witnesses loopt één danser de Open Floor op, beweegt en geeft woorden aan dat wat aandacht trekt in dat moment. De andere dansers worden uitgenodigd als supporters om deze danser te ondersteunen door de bewegingen en woorden zo precies mogelijk te spiegelen. The window biedt plek om verantwoordelijkheid te nemen voor het zien van de danser of het geheel door je eigen lens; om je eigen verhaal, oordelen, emoties of afhaken te bewegen en te benoemen. Afstemmend beweeg je als danser van plek naar plek.

Tussendoor dansen we om dat wat we meemaken op de Open Floor te integreren en verder te onderzoeken. Met elementen uit Open Floor Movement  bied ik handvatten en onderbouwing om je dans op de verschillende ‘plekken’ rijker vorm te geven.