Als je op deze pagina komt, is je betaling meestal succesvol verlopen. Hartelijk dank!
N.B. Het hele betaalproces mislukt soms om allerlei redenen.  Klik dan direct hier op: MISLUKTE BETALINGzodat we je de Zoomcode toe kunnen sturen. De betaling regelen we dan in overleg. Als het vlak voor een les is, kun je ook bellen (0343 511 522).

Stap 2 Online lessen: Datum kiezen.

Klik op een van de datums die nu beschikbaar zijn. Als je dit hebt gedaan wordt er in Stap 3 gevraagd om je naam en email op te geven.

Dinsdag ochtend  23 juni om 10.00 pm (CET)

Donderdag avond  25 juni om 19.30 pm (CET)

Zondagavond         28 juni om 19.30 pm (CET)

 

NB  CET = Centraal Europese Tijd (Amsterdam e.a.)

If you end up here, the payment is usually successful. Thank you for participating in one of the Online classes In Motion

Note: the whole payment process sometimes fails for all sorts of reasons. Click directly here: FAILED PAYMENT, so we can send you the Zoom Code. We will then arrange the payment in consultation. If it's just before a lesson, you can also call (0031 343 511 522).

Step 2 Online lessons: Choose the date.

Click on one of the dates that are now available. If you have done this, in Step 3 you will be asked to provide your name and email.

Tuesday morning    23 June at 10.00 AM  (CET)

Thursday evening   25 June at 7.30 PM (CET)

Sunday evening    28 June at 7.30 PM (CET)

PS  CET = Central European Time