YOU ARE INVITED TO THE FIRST
Open Floor Open House

Moving through the world On Zoom

27 to 30 November

Open Floor International presents 23 of its most compelling teachers online.  Open Floor movement practices integrate a variety of themes into a flexible framework. Experience the practice and become more present and comfortable in your body.

All funds raised will be used to increase the visibility of Open Floor practice and to support the OFI Diversity and Inclusion Scholarship Fund.

Dates and Times are Central European Time unless otherwise noted.

For all the information and registration: click here (You leave this website)

Sietske's Online Class in this event: Self Care - November 28 • 5:00 pm CET/11:00 am EST

For whom | Voor wie
Anyone can participate.

When  |   Wanneer
28 - 30 November 2020
Start at 13.00 pm on Frida until approximately 1.00 pm on Monday

Location  |  Locatie
Online via Zoom.

Sign Up  |  Aanmelden
For information and to participate: click here

Cost  |  Kosten
You can determine the price yourself when registering
Je kunt zelf de prijs kiezen die je wilt betalen.

For Donations to OFI Diversity & Inclusion Scholarship Fund: click here

And this is the sponsor for the Online workshop from Sietske:

The Online class from Sietske has been sposored by:  John Fraine of Building Solutions for sponsoring Europe and the Middle East Time Zones. For more info about this organisation: Click here

 

JE BENT UITGENODIGD VOOR DE EERSTE
Open Floor Open Huis
Door de wereld bewegen op Zoom

27 tot 30 november 2020

Open Floor International presenteert 23 ervaren en geaccrediteerde docenten online. Open Floor integreert een verscheidenheid aan thema's in een flexibel raamwerk. Ervaar de beoefening en word meer aanwezig in je lichaam en voel je meer comfortabel.

Alle ontvangen inkomsten fondsen van dit event worden gebruikt om de zichtbaarheid van Open Floor te vergroten en om het 'OFI Diversity and Inclusion Scholarship Fund' te ondersteunen.

Datums en tijden zijn vermeld als CET (Midden-Europese tijd), tenzij anders vermeld.

Voor alle informatie en registratie: klik hier  (Je verlaat de Dansjeleven website)

Sietske's Online Class in dit event is: Self Care -op 28 november 28 • 17:00 uur CET/11:00 am EST