Dansen en het Corona-virus.

We volgen allemaal nauwlettend de ontwikkelingen rondom het Corona virus.

De overheid (per 10 maart en in regio Utrecht) adviseert scholen, instellingen e.d. op dit moment geen speciale maatregelen te nemen ten aanzien van sluitingen.
De lessen van Dansjeleven gaan dus gewoon door. Wel volgen we de ontwikkelingen op de voet. We nemen maatregelen op basis van de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD, zoals het bieden van middelen voor een goede handhygiëne.

Mochten er ontwikkelingen zijn die belangrijk zijn, dan houden we je op de hoogte. Dat kan zijn via Facebook, op onze website en eventueel ook door een Nieuwsbrief per mail.

Het RIVM heeft richtlijnen en maatregelen gegeven om jezelf en je omgeving te beschermen. Hoewel we misschien persoonlijk gezond zijn en een lager risico lopen op ernstige ziekte, is het belangrijk dat we allemaal voorzorgsmaatregelen nemen om onszelf en degenen die in deze tijden een groter risico lopen te beschermen.


Een aantal specifieke aspecten van de persoonlijke hygiëne rondom dans en beweging.

  • Vermijd zoveel mogelijk direct contact met anderen.
  • Was je handen voor en na elke les.
  • Geen handen schudden
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. Gebruik tissues om je neus te snuiten en gooi ze onmiddellijk weg in een afvalcontainer (tissues zijn ruim aanwezig in de danszaal)
  • Als er gelegenheid is om na de les te douchen, maak daar dan gebruik van.
  • We raden iedereen aan geen waterflessen of etenswaren te delen

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.