Hier kun je Reserveren  om deel te willen nemen aan de Jaargroep 2022-Hart van Veerkracht.
Kort na je Reservering ontvang je bericht of er nog plek is voor deelname.

* betekent: in ieder geval invullen.